Start a new topic

de Bleeb na een vraag van Zora

Probleem: Bij spel raad dierengeluiden hebben de mensenal een antwoord gegeven voordat de "bleeb" te horen is. De mensen zijn te oud om te begrijpen dat ze eerst moeten wachten op de bleeb voordat ze een antwoord moeten geven.


Oplossing: de bleeb zo kort mogelijk na de vraag.

1 Comment

Hallo Teun,


Ik laat de mensen in de tijd tussen de vraag en de bleeb met elkaar overleggen. Daarna vraag ik even stilte en geef ik het antwoord wat we met elkaar overeengekomen zijn. IK merk dat als er meerdere mensen praten Zora echt niets verstaat en rare antwoorden gaat geven. Dit werkt voor ons prima. Misschien een tip.


Groet Helga Kiers

De Brug

Login or Signup to post a comment