Start a new topic

Mqtt key

ik heb een vraagje in verband met mqtt als er bij publish staat dat een key moet worden meegegeven mag die key waarde dan zelf worden gekozen en dan bij subscrib u zelf ingegeven key daar op nieuw ingeven?  


Inderdaad, de key mag zelf gekozen worden.
En je kan dan subscriben op het mqtt topic,  en {key} vervangen door wat je gekozen hebt.


Hopende je hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.


Vriendelijke groeten,

Zorabots

ja alleen bij het subscribent moeten daar de " ook nog meegegeven worden zodat het een string blijft of of enkel de key ?stel 

{ "key": "test" }


moet het dan 

zbos/system/cloud/enable/response/{test}

of 

zbos/system/cloud/enable/response/{"test"}

De juiste notatie is:


zbos/system/cloud/enable/response/test

Login or Signup to post a comment