Voordat er stappen moeten ondernomen worden, bekijk eerst even als u aan de volgende criteria voldoet:


  • Uw pc is verbonden met hetzelfde netwerk als Zora.
  • Druk 1 maal kort op de borstknop van Zora om te kijken als ze het IP-adres opnoemt.
    Let op: het ip-adres verandert afhankelijk van de verschillende soorten verbindingen (hotspot, kabel of wifi)
  • U heeft hetzelfde IP-adres ingevuld in Google Chrome dat Zora heeft opgenoemd.


Indien u voldoet aan alle criteria en u nog steeds geen connectie krijgt, neem dan contact op met support