Met Robot-Information kan je allerlei informatie over de robot opvragen:

  • serienummer van body en hoofd van de robot
  • versie van Zora control
  • naoqi versie
  • mac adressen van de netwerk interfaces
  • datum en tijd van de robot

Voor support ondersteuning kunnen wij vragen dit programma uit te voeren zodat wij over de juiste informatie van je robot beschikken.

Het programma bestaat voor Windows als voor Mac.