Met Robot-Information kan je allerlei informatie over de robot opvragen:

  • serienummer van body en hoofd van de robot
  • versie van Zora control
  • naoqi versie
  • mac adressen van de netwerk interfaces
  • datum en tijd van de robot
  • ...

Voor support ondersteuning kunnen wij vragen dit programma uit te voeren zodat wij over de juiste informatie van je robot beschikken.

Het programma bestaat voor Windows als voor Mac.