In dit geval is de modus "autonomous life" van de robot activeert en zal vanzelf bewegingen maken.


Deze mode is geactiveerd als je 2 keer op de borstknop duwt wanneer de robot op de rustpositie staat. Er verschijnen vervolgens gekleurde cirkels op het scherm van de robot.

Een herstart van de robot is noodzakelijk om deze mode uit te schakelen.


Noot: als je 2 keer op de borstknop duwt wanneer de robot actief is, zal de robot zichzelf op de rustpositie zetten.